Arbeta hos DVT Assistans

Att bli en personlig assistent hos oss innebär att man blivit utvald till en nyckelposition inom företaget.

Våra medarbetares trivsel, anställningstrygghet och arbetsmiljö är oerhört viktigt för oss. Tillsammans ska vi nå målet att skapa en trygg och stimulerande vardag för våra kunder.

Assistenten får inledningsvis en introduktion på arbetsplatsen där behovet styr omfattningen. Det är viktigt att assistenten är trygg i sin yrkesroll. Introduktionen följs av täta personalmöten samt kontinuerlig handledning.

DVT Assistans är medlem i Vårdföretagarna och följer kollektivavtalet mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska kommunalarbetareförbundet. Vi ser detta som en självklarhet för att öka tryggheten för våra assistenter. Eftersom vi arbetar efter DVT-modellen har vi en öppen kommunikation som skapar naturliga möjligheter för assistenten att påverka sin situation och göra sin röst hörd.

Att arbeta som personlig assistent kan ibland vara svårt och krävande. Det kan finnas flera olika problematiska aspekter att samtidigt ta hänsyn till. Eftersom det i stor utsträckning är fråga om ensamarbete är det viktigt för oss att det hela tiden finns att någon att prata med och/eller att använda som bollplank.