Kollektivavtal

DVT Assistans är medlem i Vårdföretagarna och följer kollektivavtalet mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Genom detta kan vi öka tryggheten för våra assistenter när det gäller lönesättning, tydliga anställningsvillkor, täckande försäkringslösningar, bra pensionsplaner samt en motpart till arbetsgivaren i arbetsrättsliga frågor.

Våra personliga assistenter omfattas av dessa kollektivavtalsenliga försäkringar:

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  Ersättning utöver sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  Ersättning vid olycksfall i arbetet, arbetssjukdom eller färdolycksfall
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  Ersättning till efterlevande vid dödsfall. Gäller ej de som redan har en huvudarbetsgivare, ej heller de som arbetar mindre än 8 timmar per vecka under en 3-månadersperiod.
 • Omställningsförsäkring (TSL)
  Hjälper uppsagda arbetare att hitta ny sysselsättning. Försäkringen består av AGB – avgångsbidragsförsäkring samt Omställningssdöd ger stöd till åtgärder som hjälper den uppsagde att hitta en ny sysselsättning.
 • Avtalspension (SAF-LO)
  DVT Assistans betalar in avtalspension som grundar sig på assistentens  totala bruttolön.