Fakta

DVT Assistans startade 2005. Anders Pierre, VD och grundare för DVT Assistans startade bolaget och är fortfarande operativt aktiv i bolaget.

Idag har DVT Assistans 170 anställda och finns på flera orter i Sverige. Verksamhetskontoret ligger i Eskilstuna och huvudkontoret ligger i Stockholm.

DVT Assistans är medlem i Vårdföretagarna och följer kollektivavtalet mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska kommunalarbetareförbundet. Läs mer om detta under: Kollektivavtal.

Personlig assistans regleras utifrån LSS – lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Vid årsskiftet 2011 skedde en lagändring som bland annat innebär att det krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans. DVT Assistans var ett av de första bolagen i Mellansverige som beviljades detta tillstånd. DVT assistans är väldigt positiva till denna lagändring då de endast vill ha seriösa aktörer på marknaden.

DVT Assistans är medlemmar i PARO, privata assistansanordnares riksorganisation. Som medlemmar blir man ständigt uppdaterade på förändringar i lagstiftning och juridisk praxis som styr insatsen personlig assistans.  Anders sitter i styrelsen för PARO och har ett starkt engagemang vad det gäller just personlig assistans. Läs mer under: Vi är medvetna.

Personlig assistans styrs av politiska beslut. För att kunna erbjuda en trygg personlig assistans med nöjda kunder och anställda ser DVT Assistans det därför som mycket viktigt att ha en ekonomisk stabilitet och ordning och reda.

Bokföring, redovisning och bokslut utförs av Grant Thornton.

Bokslut och styrelse under:
http://www.allabolag.se/5566781455/dvt-assistans-ab

 

Länkar

Ekuriren

”Aldrig längre bort än ett telefonsamtal”

 

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionhindrade

Läs mer här

 

51 kap. assistansersättning Socialförsäkringsbalken

Läs mer här

 

SoL

Socialtjänstlag

Läs mer här

 

Socialstyrelsen

Läs mer här

 

Försäkringskassan

Läs mer här

 

Vårdföretagarna

Läs mer här

 

RBU

Läs mer här

 

DHR

Läs mer här

 

IfA

Läs mer här