Hjälp hela vägen

Vi tar ett helhetsansvar för din personliga assistans. Vi finns alltid till hands och hjälper dig med alla moment i assistansuppdraget.

Ansöka om assistans

Vi börjar med att se över din situation och ditt vårdbehov. Vi redogör för aktuell lagstiftning och vilka rättigheter en person med funktionsnedsättning har, vad som krävs för att få tillgång till lagstiftningen och vilka insatser som erbjuds. Vi tittar på möjliga upplägg för ett eventuellt ansökningsförfarande. Vi går tillsammans igenom de olika moment som ingår i en ansökan gällande personlig assistans och vad du som brukare ska tänka på.

Utifrån vår dialog formuleras en ansökan för din personliga assistans. Ansökan går till berörd myndighet, oftast både berörd kommun och försäkringskassa. Under handläggningstiden har DVT Assistans kontinuerlig kontakt med både dig och myndigheterna för att undvika att missförstånd uppstår. När det är dags för möte med kommun och försäkringskassa finns vi vid din sida för att stötta dig i de situationer som uppstår och även föra din talan, om du så önskar.

Rekrytering av assistenter

Om/när du har ett beslut om insatsen personlig assistans inleder vi gemensamt en rekryteringsprocess. En gedigen rekryteringsprocess är en förutsättning för att hitta de duktiga och professionella assistenter som passar dina behov.

Vi börjar alltid med att skapa en kravprofil utifrån dina önskemål och villkor. Kravprofilen ligger sedan till grund för en ansökan som läggs ut i olika rekryteringsdatabaser och relevanta forum. DVT Assistans samarbetar med flera olika rekryteringsbolag runt om i Sverige. Det primära är att hitta engagerade och kompetenta människor som brinner för att hjälpa andra och som delar våra värderingar.

Verkställer ditt beslut

När du har hittat rätt personal verkställer vi ditt beslut om personlig assistans genom att anställa assistenterna för din räkning. Vi hanterar allt som rör din assistans, det enda du behöver tänka på är hur du vill spendera din vardag. Allt annat löser vi åt dig.

Arbetsgivaransvar

DVT Assistans tar hela arbetsgivaransvaret. Vi hanterar löner, arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och kollektivavtalsenliga försäkringar. Vi administrerar semesterersättningar, sjuklöner, pensioner och uppdaterar löpande kunskaperna runt gällande praxis och lagstiftning.