Kostnadsfritt bistå med ansökningar gällande personlig assistans

Vi börjar med att träffas helt förutsättningslöst och ser över din situation och ditt vårdbehov.

Vi redogör för aktuell lagstiftning och vilka rättigheter du som funktionshindrad har. Vi redogör också för vad som krävs för att få tillgång till lagstiftningen och vilka insatser som erbjuds.

Vi tittar på möjliga upplägg för ett eventuellt ansökningsförfarande. Tillsammans går vi igenom de olika moment som ingår i en ansökan och vad du som brukare behöver tänka på.

Utifrån våra möten och dialoger formuleras en ansökan för personlig assistans och som sedan kommuniceras till berörd myndighet. Under handläggningstiden kommer DVT ha kontinuerlig kontakt med både dig och myndigheterna så att inga missförstånd uppstår i handläggningen av ärendet.

När det är dags för hembesök finns vi på plats för att stötta dig i de situationer som kan uppstå.