Kvalificerad juridisk kompetens

Det är inte lätt idag att veta vad du som individ har rätt till. Lagstiftningen som styr insatsen personlig assistans blir svårare att förstå och mer invecklad för varje år som går.

Om du känner att du inte har tid att sätta dig in i de lagar och den praxis som reglerar insatsen så kan vår jurist hjälp dig.

Kanske har du idag har ett beslut som du inte är nöjd med, du får inte de resurser som du behöver för att känna att din vardag fungerar. Vi kan i så fall hjälpa dig. Vår jurist bistår dig med olika typer av tjänster; kvalificerat ombud, rådgivning eller för att driva sakfrågor mot kommun eller försäkringskassa genom olika instanser.

DVT Assistans jurist Alida Malm är specialiserad på personlig assistans och har lång erfarenhet inom detta område. Denna specifika bakgrund skapar bra förutsättningar för dig som kund hos DVT Assistans att få den hjälp just du behöver för att kunna leva ett bra liv med personlig assistans.