Hur vi arbetar

Genom att arbeta efter DVT-modellen skapar vi en öppen och trygg assistans som tål att synas. Inom DVT Assistans är bra personalomsorg en självklarhet.

Det innebär täta personalmöten, bra handledning anpassad utifrån den specifika arbetsplatsen, möjlighet att påverka, stöd och bollplank samt en öppen kommunikation genom hela organisationen.

Detta gör att assistenten får en komplett och tydlig bild av dig som kund, och vet vad du kräver och hur du vill leva ditt liv. Välutbildade och välinformerade assistenter som vet hur oerhört viktig deras arbetsinsats är, gör i sin tur ett utomordentligt bra jobb.

Inom DVT Assistans får alla vara med och påverka, alla ska känna att de är delaktiga i samma team. Eftersom vi är små och personliga har vi korta beslutsvägar, vilket gör att vi alltid för en dialog med våra kunder eller medarbetare innan vi tar viktiga beslut.

DVT Assistans har som målsättning att vara lagom stora. Vi strävar idag, liksom i framtiden, om att vara personliga och kunna erbjuda en närhet som är svår att finna hos andra anordnare. Genom att arbeta på detta sätt har vi skapat ett mindre och nära företag.

Personligt helt enkelt!