DVT-modellen

DVT-modellen bygger på att värdegrunderna Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet i implementeras i alla led inom organisationen inom DVT Assistans.

Grundtanken med DVT är att det är kundens behov ska styra och avgöra innehållet i verksamheten. Utifrån den enskildes behov och önskemål får verksamheten sitt konkreta innehåll. Då varje kund har olika behov, förutsättningar och önskemål ser innehållet olika ut för varje kund.

Användandet av DVT-modellen i verksamheten

Vår modell är inte avancerad eller består av svåra begrepp eller tillvägagångssätt, men ändå skapar användandet av DVT-modellen en betydligt högre kvalitet och kundnöjdhet – till stora delar på grund av mänskliga, enkla förhållningssätt.

DVT-modellen genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Det gäller bemötande, förhållningssätt, tillgänglighet och utförandet i stort och i smått.

Genom att välja DVT Assistans får du en delaktighet som sträcker sig längre än till att bestämma valet av assistent. Vi gömmer oss inte bakom telefontider utan finns alltid tillhands, om det så är morgon, kväll eller helg.