Vår värdegrund

Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet är tre ord som är ständigt återkommande i vårt dagliga arbete.

För att uppnå vår vision krävs enkel kommunikation, korta beslutsvägar och närhet mellan arbetsgivare, arbetstagare och kund.

Ett väl inarbetat samarbete ger resultat och säkerställer en lång- siktig trivsel och kvalitet. Vi är ett företag där vi ser varandra och där värderingarna är mer än tre ord på ett papper.

Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet är DVT Assistans.